Nieuws Van Gelder gaat voor BREEAM Outstanding

Van Gelder gaat voor BREEAM Outstanding

Beschrijving van het project

Van Gelder breidt haar productiecapaciteit uit vanwege de positieve ontwikkelingen in de markt. Er is besloten om een nieuw, energiezuinig, pand te bouwen.


BREEAM
Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel bij Van Gelder. Het is daarom logisch ook bij de nieuwbouw hier rekening mee te houden. Daarom is ervoor gekozen om dit stuk nieuwbouw langs de BREEAM methodiek op te zetten.


BREEAM is een methodiek om de duurzaamheidsprestatie van vastgoed te beoordelen. Door het ontwerp langs deze lat te leggen en te bouwen naar deze maatstaven creëren we een duurzamere gebouwde omgeving. Hier hebben de gebruiker, de maatschappij en het milieu baat bij. BREEAM kent een kwalitatieve weging van 1 tot 5 sterren. Voor deze ontwikkeling is er de ambitie om 5 sterren te behalen.


Bij het realiseren van deze plannen zijn de nodige ontwerpmaatregelen nodig en is er kennis nodig van de BREEAM methodiek. Om de ambitie waar te maken is ervaren adviesbureau W4Y aangetrokken om samen met Van Vliet Bouwmanagement, Wijnen Bouw en Martinu zorg te dragen voor succes. Samen hebben zij het project ontworpen. Ook tijdens realisatie zullen zij samen optrekken om de 5 sterren beoordeling waar te maken.   


Innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen

Vanuit de 5 sterren BREEAM ambitie zijn er een flink aantal duurzame maatregelen in het ontwerp opgenomen. Het meest innovatieve element is de klimaatinstallatie. Dit is een zeer belangrijk element gezien de functie van dit gebouw. De warmtepomp zorgt ervoor dat er vrijwel geen gasverbruik is. Andere duurzame ontwerpmaatregelen zijn o.a. het opstellen van een vervoersplan, de installatie van laadpalen voor elektrisch vervoer en er is een ecoloog betrokken bij de sloop, het ontwerp en het bouwproces. Deze laatste zorgt ervoor dat de impact op flora en fauna gedurende het totale project beperkt is en de ecologische waarde tijdens gebruik toeneemt.  

Omvang van het project

In totaal zal er een gebouw met industriefunctie gerealiseerd worden met een omvang van 31.945 m2 bruto vloeroppervlakte. Het gebouw is ingedeeld in een aantal ruimtes met elk hun eigen functie en afmeting. Voor het merendeel zal er een industriefunctie zijn met 27.657m2 dit alles gemeten conform NEN 2580. Daarnaast zijn er nog verkeersruimten (+/-27 m2) en opslagruimten (100 m2). Ook wordt 1930 m2 van het totale 31.945 m2 oppervlak bestemd voor een kantoorfunctie. De oppervlakte van het perceel is 37.000 m2 en de oppervlakte van het terrein rondom het gebouw is 23.300 m2, gelijk aan 2,33 hectare.


Verwacht energiegebruik
Er zijn veel energiebesparende maatregelen toegepast die het totale elektrische energiegebruik zullen verlagen. Voor warmte wordt gebruik gemaakt van de buitenlucht d.m.v een warmtepomp die de energie van zonnepanelen krijgt. Er zal geen aardgas gebruikt worden. De uitbreiding van de productiefaciliteit is daarmee zeer energiezuinig en scoort 100% beter dan een gelijkwaardige productiefaciliteit gebouwd conform bouwbesluit. Vooralsnog schatten wij in een energiegebruik te hebben van 166 kWh per m2 op jaarbasis. De fabriek is daarmee energiezuiniger als gelijkwaardige panden.


Verwacht waterverbruik

Het grootste waterverbruik is afkomstig van het sanitair. Er wordt vanuit gegaan dat gemiddeld 150 personen per dag gebruik maken van het gebouw. Gekoppeld aan dit aantal personen wordt het waterverbruik per dag geschat op 1500 liter per dag. Dit is gelijk aan 3,65 m3/jaar/persoon.  


Reductie van de impact op het milieu

De impact op het milieu wordt al significant verlaagd door het reduceren van het energieverbruik en derhalve de CO2-uitstoot. Maar ook alle waterbesparende voorzieningen als toiletten, douches en kranen leveren een belangrijke besparing op het waterverbruik. Bovendien worden alle stromen van extra tussenmeters voorzien zodat extra inzicht wordt verkregen in het verbruikspatroon en hier ook eenvoudig op bijgestuurd kan worden. Maar reduceren van de milieu-impact vindt niet alleen plaats in het gebouw, maar ook gedurende het bouwproces. De betrokken partijen moeten op de bouwplaats aan hoge eisen voldoen qua afvalscheiding om ook in het bouwproces de milieu-impact te reduceren.


BREEAM-NL credits

Onderstaande is een overzicht van de BREEAM credits die voorzien zijn in het ontwerp. Wanneer deze credits op een door de assessor goedgekeurde manier worden geïmplementeerd zal dit leiden tot een score van 5 sterren. Voor de precieze inhoud van deze credits verwijzen wij naar de BRL BREEAM-NL Nieuwbouw v1.01 2014.


MAN          1 – 2 – 3 – 4 – 6– 8 – 9 – 11 – 12
HEA            1 – 2 – 3 – 4 – 5  – 6 – 7– 8 – 9 – 10 – 11
ENE            1 – 2 – 4 – 5 – 8 – 26
TRA            3 – 4 – 5 – 7 - 8
WAT           1 – 2 – 3 – 4 – 5 –  6
MAT           1 – 5 – 7 – 8
WST           1 – 2 –  3 – 5 –  6
LE               1 – 2 – 3 – 4 – 6
POL            1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 8


Kosten en baten

De extra investeringen in duurzaamheid betekenen in dit project vooral het maken van slimme keuzes in het productieproces en het realiseren van extra energie- en watermeters. Het resultaat is een besparing op de energielasten en practice what you preach inzake het MVO beleid gericht op het bevorderen van duurzame energie en energiebesparing.


Tips voor volgend project
De lessons learned zullen bij oplevering gezamenlijk opgesteld worden en aan de Case Study toegevoegd worden.


Persoonlijke aandacht voor toekomstige gebruiker

De directie van Van Gelder is nauw betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp. Gerrit is aanwezig bij de ontwerp vergaderingen en vormt een wezenlijk onderdeel van het ontwerpteam. Zo kan het te realiseren gebouw optimaal afgestemd worden op de wensen van de gebruiker. Ook tijdens de bouw zal hij en zijn medewerkers betrokken blijven als onderdeel van het bouwteam.