Hoe beschermen fruittelers tegen nachtvorst?

In het vroege voorjaar, wanneer de fruitbomen in de knop staan, kan de temperatuur in de nacht onder het vriespunt duiken. Fruittelers worden geconfronteerd met de uitdaging om hun gewassen tegen de nachtvorst te beschermen, anders kan dit namelijk grote schade veroorzaken en de oogst in gevaar brengen. Hoe kunnen de telers hun fruitbomen beschermen tegen de nachtvorst?

Beregening

Een veelgebruikte methode is beregening, waarbij water als een beschermend schild wordt ingezet. Het water bevriest om de bloesems heen, en creeërt zo een jasje. Het lijkt misschien tegenstrijdig om de knoppen te laten bevriezen om ze te beschermen tegen vorst. Door de bomen te besproeien tijdens vorst ontstaat er een ijslaagje rond de jonge knoppen. Dit vormt een isolerend jasje. Water kan namelijk niet kouder worden dan 0 graden celsius. Als water tot ijs bevriest komt hier ook energie vrij in de vorm van warmte. Deze warmte zorgt ervoor dat de bloesem zelf niet bevriest. Zo blijft de knop rond de 0 graden en is het bestand tegen de kou van de veel koudere buitenlucht. Het is belangrijk dat de nachtvorstberegening doorgaat tot het ijs weer ontdooit. Daarnaast is de juiste afstelling is belangrijk, want een te dikke ijslaag kan mogelijk knopbreuk veroorzaken.

Een extra maatregel die vaak in combinatie wordt genomen, is het kort houden van het gras in de boomgaard. Dit zorgt ervoor dat de warmte in de grond gemakkelijk kan opstijgen en zo de temperatuur van de bloemknoppen boven de grond goed houdt.

Voor appels wordt vaak beregening gebruikt om ze tegen nachtvorst te beschermen, wat resulteert in mooie ijzige takken en kristallen. Het betekent ook dat wij gewoon appels van Hollandse bodem kunnen leveren. Zo worden de 'foodmiles' verminderd en het CO2-uitstoot beperkt. Daarnaast creeërt een boomgaard bedekt met een glinsterende laag ijs ook een erg mooi beeld. En dat willen wij natuurlijk graag laten zien met de foto's hieronder.

Met dank aan onze teler Fa. de Jong Fruit voor de foto's.